Binnen de afdeling Industriele Automatisering Department (IAD) zijn 2 vacatures ontstaan voor:

Automation Engineer Industriële Automatisering (OT omgeving)

Positie in de organisatie:
De Automation Engineer Industriële Automatisering met aandachtsgebied OT (Operational Technology) maakt onderdeel uit van de ondersteunende IAD afdeling binnen de TOD. De IAD is actief op zowel de Delta als de Euromax terminal. Waar nodig en waar mogelijk kunnen monteurs op beide terminals worden ingezet. De Automation Engineer Industriële Automatisering (OT omgeving) ressorteert hiërarchisch onder de Manager  TOD. Van IAD medewerkers wordt een zeer zelfstandige en proactieve werkhouding verwacht, waarbij de monteur naast zijn eigen werkzaamheden werkt volgens een (deel)planning. Operationele aansturing wordt uitgevoerd door de Foreman TOD.

Doel van functie:
De IAD afdeling omvat specialistische aandachtsgebieden. Dit zijn; industriële automatisering (elektronica), OT en applicatie ontwikkeling (PLC programmeren). De Automation Engineer maakt deel uit van het afdelingsteam en is het aanspreekpunt met betrekking tot Operational Technology van ons equipment. Tot de verantwoordelijkheden horen onder andere onderhoud en beheer, oplossen van storingen en het doorvoeren van modificaties aan computers, video- en communicatiesystemen en draagt zorg voor het up tot date houden van OT applicaties met de bijbehorende hardware configuratie t.b.v. equipment en installatie van Hutchison Ports ECT Rotterdam en daarmee verantwoordelijk voor de continuiteit van het equipment.

Belangrijkste taken en doelstellingen:
Naast alle voorkomende werkzaamheden ben je als IAD-medewerker in staat om zelfstandig controles, inspecties, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan al het equipment uit te voeren. Waar kennis ontbreekt zorg je dat deze kennis wordt opgedaan en geborgd. Dit kan door het volgen van training, kennis te halen bij collega’s, onderzoek of zelfstudie.
Waar nodig, of gewenst, zorg je voor kennisoverdracht naar collega’s en andere afdelingen, waarbij benodigde ondersteuning, training of informatie wordt geregeld door de IAD-medewerker. De IAD is aanspreekpunt voor alles wat met Operational Technology te maken heeft. Als IAD-medewerker kan je goed luisteren, samenvatten en doorvragen om zodoende bij de kern van de vraag of probleem te komen. Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel in deze functie. Daarnaast is het bewust omgaan met beschikbare tijd en middelen een gewenste eigenschap. Hierbij zorg je dat je je eigen (vak)kennis en ontwikkeling op peil houdt. In relatie tot het equipment volg je de technologische ontwikkelingen van en bij leveranciers en je bent altijd op de hoogte van de vereiste normen, voorschriften en regelgeving.

In overleg met de werkvoorbereider, technisch specialisten en met de ICT afdeling en zorg je dat je bewust werkt aan slimmer, beter en makkelijker uitvoeren van werkzaamheden. Uiteraard leg je al je werkzaamheden nauwkeurig en correct vast in Ultimo. Je stelt je ten alle tijden collegiaal op, maar weet ook waar je eigen beperkingen liggen. Hierdoor weet je waar je grenzen en waar je ontwikkelmogelijkheden liggen.

Competentieprofiel:

  • Ten minste MBO-4 Industriële Automatisering (ICT/PLC) of gelijkwaardig.
  • Associate degree (erkende tweejarige hbo-opleiding) Industriële Automatisering/ICT of gelijkwaardig of op eerder verworven competenties (EVC) is een pre.

Aanvullende cursussen:

  • VOL-VCA
  • NEN 3140 (Voldoende Onderricht Persoon)
  • Ruime ervaring met Cybersecurity
  • Ruime ervaring van MS Windows.
  • Kennis en ervaring van netwerkprotocollen, TCP/IP, Wlan, OPC erver, videosystemen, Intercom systemen, het Trunking systeem en met troubleshooting van Fiber Optic.
  • Basiskennis van PLC systemen.
Deze functie wordt uitgevoerd in de C-dienst. Dit betekent dat je dag- en avonddiensten loopt. Consignatiedient is eveneens onderdeel van deze functie.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met David Mak, HR-adviseur, telefoonnummer 0181-278043

of Jirzy Krispijn, Technisch Onderhoudsmanager, telefoonnummer 0181-278223.


Nu solliciteren